Slovenski dijaki so pri zniževanju ogljičnega odtisa inovativni: pričakujemo lahko več kot 100 zbiralnih akcij

Kranj, 13. januar 2016 – Slovenske srednje šole so na področju okoljskih aktivnosti zelo ambiciozne, kaže Anketa o okoljskih aktivnostih dijakov*, ki sodelujejo v kampanji Pozor(!)ni za okolje. Do konca šolskega leta 2015/2016 naj bi jih 26 izvedlo več kot 100 zbiralnih akcij, 14 sodelujočih šol v anketi pa bo priredilo sejem rabljenih stvari. Kot posledica že šestletne zavzetosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa več kot 16.000 dijakov s srednjih šol po vsej Sloveniji, se večina šol (83 %) lahko pohvali z visoko okoljsko odgovornostjo.

Organizacija zbiralnih akcij

Največ šol, sodelujočih v kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, v letošnjem šolskem letu zbira zamaške, baterije, papir ter električno in elektronsko opremo. Poleg tega šole letos zbirajo tudi tekstil in obutev, hrano in igrače ter razne šolske potrebščine. Zbrane materiale podarjajo bodisi v humanitarne namene bodisi dijaki z njimi ustvarjajo: šivajo torbe in vrečke za večkratno uporabo, izdelujejo nakit, v decembru pa so izdelovali tudi novoletne okraske, EKOsmrečice in voščilnice.

časopisMentorici Alenka Sedlar Špehar in Milena Hrovat, pojasnjujeta, da so v letošnjem šolskem letu dijaki in učitelji z Živilske šole na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana zbrali 4.000 kg  starega papirja. K sodelovanju so povabili tudi okoliške prebivalce. Poleg tega so izvedli tudi akcijo zbiranja igrač za otroke iz socialno šibkih družin.

 

»Vse šole so letos aktivne vsaj na enem področju odgovornega ravnanja z odpadki – preprečevanja nastajanja, vestnega ločevanja in recikliranja. Za manjšo količino odpadkov dijaki zmanjšujejo porabo papirja in pri učnem procesu, ko le lahko, uporabljajo elektronska gradiva. Šole nameščajo pitnike in varčne sijalke ter spodbujajo uporabo skodelic in vrečk za enkratno uporabo,« izpostavlja Simona Dijak, vodja projekta v kranjski družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, ki že šest let podpira projekt. Spodbudno je tudi, da ima večina šol (90 %) že nameščene koše za ločeno zbiranje odpadkov. Dosledno ločevanje šole spodbujajo z namestitvijo atraktivnih napisov ter v sodelovanju s partnerskimi organizacijami z osveščanjem dijakov ob obisku zbirnih centrov za odpadke. Še nekaj podatkov o načrtovanih okoljskih aktivnostih dijakov v letošnjem šolskem letu:

  • Štiri od petih šol (80 %) letos načrtuje izvedbo čistilne akcije. Za čisto in urejeno okolico dijaki skrbijo z namestitvijo dodatnih košev, zasaditvijo drevja, urejanjem cvetličnih gredic in šolskih vrtov.
  • Dijaki se zavedajo prednosti sveže, lokalno pridelane hrane. Polovica šol (55 %) zato letos sodeluje z lokalnimi dobavitelji. S prilagoditvijo jedilnikov šole zmanjšujejo zavrženo količino, viške pa ponujajo kot dodaten obrok ali jo razdelile med brezdomce. Ostanke hrane šole kompostirajo, kompost pa dijaki uporabijo pri urejanju šolskih vrtičkov. Pridelke, denimo zelišča, sadje in zelenjavo, dijaki uporabijo pri svojih kuharskih podvigih.
  • Dve tretjini sodelujočih šol (66 %) spodbujata trajnostno mobilnost. Dijaki in šolsko osebje si prizadeva za premagovanje razdalje peš, s kolesom, uporabo javnih prevoznih sredstev pa tudi s skupnimi prevozi. Šole v letošnjem šolskem letu prirejajo tudi tematske dneve mobilnosti.
  • Dijaki, ambasadorji kampanje Pozor(!)ni za okolje zeleno sporočilo širijo v lokalni skupnosti. Osem od desetih dijakov (80 %) k sodelovanju vabi svoje družinske člane, kar dve tretjini šol (66 %) v svoje okoljske aktivnosti vključujeta komunalno podjetje in lokalne medije, polovica šol (52 %) pa sodeluje z lokalno skupnostjo.
  • Štiri od petih šol (78 %) letos pripravlja informativne materiale, tri četrtine (76 %) jih aktivno spodbuja podpis EKOobljube, tretjina šol prireja tematske dogodke kot je EKOdan, izvaja ankete in tekmovanja na teme povezane z ogljičnim odtisom.

Opomba: Anketo o okoljskih aktivnostih dijakov v šolskem letu 2015/2016 je bila s pomočjo spletnega vprašalnika izvedena v okviru okoljevarstvenega projekta Pozor(!)ni za okolje (november 2015; N=29). Analizo je pripravila ekipa kampanje Pozor(!)ni za okolje pod okriljem nosilca projekta, družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.