EKOpraktik

EKOpraktik naj bo navdih vsakemu posamezniku, da lahko z majhnimi dejanji prispeva k velikim okoljskim spremembam. Na zaključni prireditvi kampanje sta ga slavnostno prevzeli Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, in mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica z Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, s čimer so prizadevanja vzornih slovenskih srednjih šol, sodelujočih v kampanji Pozor(!)ni za okolje, dosegla nacionalni pomen.

EKOpraktik, zbornik okoljskih aktivnosti sodelujočih šol v kampanji Pozor(!)ni za okolje 2016/17 

EKOpraktik, zbornik okoljskih aktivnosti sodelujočih šol v kampanji Pozor(!)ni za okolje 2015/16