logotip Pozorni za okolje
logotip Pozorni za okolje
 

Logotip (.pdf, 2,7MB)

 

Infografike raziskave 2014/2015

Infografika Odgovornost za pravilno ravnanje z odpadki
Infografika ločeno zbiranje
Infografika Izboljšano ravnanje z odpadki
Infografika ostanki hrane
Infografika varčevanje z električnoenergijo
Infografika varčevanje z vodo

Anketa o načrtovanih aktivnostih šol 2015/2016

Organizacija zbiralnih akcij