Zaokroženih sedem let Goodyearove okoljske zgodbe

Kranj, 19. maja 2017 – Z današnjim dogodkom pod taktirko Boštjana Gorenca – Pižame se je na starem Bazenu Kranj iztekla Goodyearova kampanja Pozor(!)ni za okolje. Zmagovalna šola letošnjega, že sedmega okoljskega EKOtekmovanja je Gimnazija Slovenj Gradec. Dogodek je zaznamoval še izid zbornika EKOpraktika. Pod okriljem projekta je Goodyear v sodelovanju s partnerji dosegel opazen premik pri krepitvi nacionalnega gibanja dijakov za zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Kampanja je letos uspela združiti 63 partnerskih organizacij, med njimi 33 srednjih šol s 16.000 dijaki. Več kot polovica dijakov (53 %) meni, da je za odgovorno ravnanje z okoljem odgovoren vsak posameznik, in kar 79 % se jih strinja, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno potrebno in koristno.

»Po sedmih letih vodenja kampanje Pozor(!)ni za okolje lahko zatrdimo, da smo dosegli dva ključna cilja: okrepili okoljsko osveščenost mladih in njihovo proaktivno držo na tem področju ter opolnomočili šole za samostojno in zavzeto izvajanje okoljskih aktivnosti. Kampanjo tako zaključujemo na vrhuncu njenih dosežkov. Verjamemo, da bo okoljevarstven duh na šolah živel naprej ter da bodo šole in partnerske organizacije nadaljevale z aktivnim zmanjševanjem ogljičnega odtisa tudi s prihajajočimi generacijami dijakov,« je izpostavil Matej Zavrl, glavni direktor družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.

Zmago so slavili koroški dijaki

Za zmago v kampanji Pozor(!)ni za okolje 2016/17 so dijaki posneli EKOfilm in morali z njim prepričati največje število svojih podpornikov. Najbolje so se odrezali dijaki s treh šol finalistk: Gimnazije Celje – Center, Gimnazije Moste in Gimnazije Slovenj Gradec. Zadnja je bila na zaključnem dogodku razglašena kot zmagovalna šola letošnjega EKOtekmovanja. 

Dijakinja Nejla Dragonič z Gimnazije Slovenj Gradec je ob zmagi povedala: »Projekta smo se lotili ustvarjalno. Iz odpadnega olja in odsluženih skodelic so nastale »ReSvečke«, izdelali smo naravne kreme in vrečke iz ponošenih majic. Te smo lokalnim prebivalcem ponudili kot alternativo plastičnim vrečkam in jih spodbujali k podpisu zaobljube za spodbujanje ozaveščanja o uporabi trajnih vrečk. Kot ponosna soustvarjalka okoljskih projektov spodbujam tudi druge šole, da z zabavnimi in okoljsko naravnanimi projekti naredijo nekaj dobrega za lokalno okolje in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Skupaj nam bo uspelo!«

Zmagovalci z Gimnazije Slovenj Gradec.

Večletna partnerja kampanje sta bili dve ministrstvi 

Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, je izpostavila: »Ob spremljanju rezultatov kampanje Pozor(!)ni za okolje ugotavljam, da v njej sodelujejo ambiciozni mladi, ki se zavedajo pomembnosti ohranjanja čistega okolja in pri tem odgovornega ravnanja vsakega posameznika. Takšna okoljska zavzetost mladih prinaša visoka pričakovanja glede ukrepov na ravni držav in politikov, ki so konec leta 2015 v Parizu podpisali globalni sporazum o podnebnih spremembah. Sedaj je potreben premik od besed k dejanjem, da odgovorni storijo vse, kar je v njihovi moči, da se ta ambiciozen, a nujen načrt za trajnostni razvoj in nizkoogljično prihodnost udejanji.«

Mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je poudarila: »S pomočjo kampanje Pozor(!)ni za okolje se je zavedanje, da lahko vsak posameznik veliko prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa, ukoreninilo v zavest mnogih mladih. Tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo pomena ohranjanja našega okolja. Kmetijstvo kot panoga je namreč lahko onesnaževalec okolja in zato našo politiko usmerjamo v krepitev sonaravnega kmetijstva, trajnostne pridelave in sožitja ljudi na podeželju z naravnimi danostmi in okoljskimi vrednotami.«

Zavzetost dijakov je navdih za okoljske premike

»Dijaki v kampanji Pozor(!)ni za okolje so dokazali, da mlajše generacije niso zgolj leni nezainteresirani palci, ki se znajo premikati zgolj po zaslonu pametnih telefonov. Nasprotno. Zavedajo se groženj okolju, ki jih vsakodnevno ustvarja človek in se tudi aktivno borijo proti njim. Kampanja se zaključuje, a je zasejala seme, ki se že razrašča v košato drevo okoljsko ozaveščene mladine,« je na dogodku povzel Boštjan Gorenc – Pižama, ki je letos skupaj z dijaki spodbujal zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Sledi trajnih dokazov, da v Sloveniji živijo mladi, ki jim je mar za okolje, so zbrani v zborniku EKOpraktik. Ta je vir navdiha in opomnik za vsakogar, da mala dejanja množice posameznikov vodijo v velike okoljske izboljšave. EKOpraktik je prosto dostopen na spletni strani kampanje.