O projektu

 

Kampanja Pozor(!)ni za okolje se je uradno pričela 1. junija 2010. Takrat je na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires 13 partnerskih organizacij z Gorenjske podpisalo zavezo o osveščanju mladih o pravilnem ravnanju z okoljem. Partnerji v kampanji so skupaj zasnovali vrsto različnih aktivnosti. Te so bile sprva osredotočene na pravilno ločeno zbiranje odpadkov. Po štirih letih se je kampanja v šolskem letu 2014/2015 vsebinsko razširila na krovno vsebino, zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki je združila vse doslej obravnavane teme v kampanji. Ta tema je bila v središču kampanje tudi v šolskem letu 2015/2016. Ideja o kampanji se je porodila med sodelavci družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. V podjetju je bila praksa pravilnega ločevanja odpadkov že dobro urejena, doma pa so sodelavci svoje družinske člane le stežka pripravili do pravilnega ločevanja.

Da je družba Goodyear Dunlop Sava Tires s kampanjo na ustrezen način nagovarjala ciljno skupino in skupaj s partnerji stremela k uresničljivim ciljem, potrjujeta dejstvi, da je kampanja potekala kar 7 let, vse do šolskega leta 2016/17, in da je podpora partnerjev iz leta v leto naraščala. Poleg pomembnih številk in mejnikov ter tudi prejetih nagrad, je največja potrditev za družbo dejstvo, da je kampanja, s prenašanjem dobrih praks in znanja, pozitivno vplivala na odnos mladih do okolja in na spremembo njihovega vedenja.

Ciljna skupina in cilji

V družbi so pred pričetkom kampanje raziskali področje osveščanja mladih o okoljevarstvenih temah v Sloveniji. Ugotovili so, da na tem področju sicer poteka kar nekaj aktivnosti, nihče pa ni posebne pozornosti namenjal dijakom. Razlog morda leži v dejstvu, da dijaki veljajo za izjemno zahtevno ciljno skupino. Imajo namreč že dodobra izoblikovana mnenja in navade, ki jih je relativno težko spremeniti. Družbi Goodyear Dunlop Sava Tires je to predstavljalo le še večji izziv, zato so za ciljno skupino kampanje izbrali srednješolce.

Poglavitni cilji kampanje Pozor(!)ni za okolje so bili:

  • osveščanje mladih o odgovornem odnosu do okolja,
  • opozarjanje na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do naravnega okolja ter
  • spodbujanje k dobrim praksam in razmisleku, kako lahko sami pripomorejo k varovanju okolja.

Partnerstvo Pozor(!)ni za okolje

Partnerji Pozor(!)ni za okolje 2014/15
Partnerji Pozor(!)ni za okolje 2014/15
Aktivnosti v kampanji Pozor(!)ni za okolje je v šolskem letu 2014/15 snovalo 64 partnerjev.

Pri doseganju zastavljenih ciljev so v kampanji imeli ključno vlogo tudi partnerji projekta. Ti so z deljenjem strokovnih vsebin srednješolcem na zanimiv način skušali približati različne vidike okoljevarstva. Vse od ločevanja odpadkov pa do zmanjševanja ogljičnega odtisa - temo, ki so jo nosilci kampanje v zadnjih štirih letih vpeljali kot krovno. V sedmih letih kampanje so pri snovanju aktivnosti sodelovali različni partnerji, na ravni vlade, lokalne samouprave, komunalnih podjetij ter izobraževalnih, zdravstvenih, strokovnih in nevladnih organizacij.

Aktivnosti v kampanji

Vsa leta je osrednjo aktivnost v kampanji je predstavljalo tekmovanje med sodelujočimi srednjimi šolami, spremljale pa so ga še številne dodatne proaktivne aktivnosti sodelujočih šol, raziskave o odgovornem ravnanju z okoljem ter srečanja partnerskih organizacij, ki so bila primarno namenjena izmenjavi mnenj in izkušenj.

Najbolj aktivni dijaki - EKOninje

Pred začetkom tekmovanja so sodelujoče šole med svojimi dijaki izbrale predstavnike projekta, ki smo jih poimenovali EKOninje. Njihova primarna naloga je bila skrb za potek projekta na šoli. Ta je med drugim vključeval tudi pomoč mentorjem šol pri vodenju kampanje, sodelovanje pri pripravi aktivnosti v kampanji, izvajanje teh aktivnosti ter spodbujanje sovrstnikov k odgovornemu ravnanju z okoljem.