Srednja šola za lesarstvo iz Škofje Loke ponovno najbolj pozor(!)na

V Kranju se je danes z EKOpiknikom slovesno zaključilo srednješolsko tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov v sklopu kampanje Pozor(!)ni za okolje.

Med desetimi tekmujočimi gorenjskimi srednjimi šolami je naziv najboljše šole že drugo leto zapored prejela Srednja šola za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka. Kampanja Pozor(!)ni za okolje, ki na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires poteka drugič, je 22 partnerjev in več kot 6.000 dijakov združila v opozarjanju na pomen odgovornega ravnanja z okoljem.

Kampanji se je v letošnjem šolskem letu pridružilo že 22 partnerjev, osrednji del pa je ponovno predstavljalo tekmovanje v ločevanju odpadkov med kar več kot 6.000 dijaki s sodelujočih srednjih šol na Gorenjskem. Dijaki so se v pravilnosti ločevanja odpadkov merili vse od novembra 2011 do konca aprila letošnjega leta, v času tekmovanja pa je gorenjske srednje šole štirikrat nenapovedano obiskala EKOmisija, ki je spremljala doslednost dijakov pri ločevanju odpadkov. Člani EKOmisije so uspešnost posamezne šole presojali po štirih kriterijih: ločevanje odpadkov zunaj šole, znotraj šole in v zbornici, ocenjevali pa so tudi učinkovitost vzpostavljenega sistema zabojnikov za ločevanje.  Posamezna šola je ob obisku EKOmisije lahko dosegla največ deset točk, na podlagi dodeljenih ocen vseh štirih ogledov pa je bil določen zmagovalec.

V sklopu kampanje je bila organizirana tudi kopica dodatnih aktivnosti: dijaki so lahko prisluhnili predavanjem strokovnjakov s področja okoljevarstva, se udeležili številnih ekskurzij, odgovarjali na nagradna mesečna EKO vprašanja v obliki kviza in izdelovali EKO novoletne okraske. Največja letošnja novost so bili EKOfrendi in EKOfrendice, ki so bili izbrani med dijaki sodelujočih srednjih šol. Vsako izmed srednjih šol so predstavljali štirje EKOfrendi oziroma EKOfrendice, katerih naloga je bila dodatno spodbujanje sovrstnikov k aktivnemu sodelovanju v projektu Pozor(!)ni za okolje. Za konec šolskega leta so se za nagrado lahko udeležili EKOkampa, organiziranega posebej za njih.

Že drugo zaporedno zmagoslavje Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka

V kampanji Pozor(!)ni za okolje v šolskem letu 2011/2012 je naziv najboljše šole prejela Srednja šola za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka (zmagovalka tudi v šolskem letu 2010/2011).

Šola je v letošnjem letu dosegla 35,1 točk od skupno 40, kar predstavlja najvišje število točk izmed vseh sodelujočih šol. S prizadevno skrbjo za prihodnost našega naravnega okolja pa je največji napredek dosegla Srednja šola Jesenice, ki je v času tekmovanja izboljševala svoj rezultat začenši z oceno 5,5, ob zadnjem ocenjevanju EKOmisije pa je dosegla kar 9,5 točk od skupno desetih. Za aktivno sodelovanje v kampanji sta posebno priznanje za najboljšega koordinatorja oz. najboljšo koordinatorko prejela Janez Štalec iz Loške komunale in mag. Branka Jarc Kovačič s Tehniškega šolskega centra Kranj, ki sta z dodatno vloženim trudom pokazala iskreno skrb za okolje. 

Smeh in zabava na EKOpikniku s Tinom Vodopivcem

Na zaključnem dogodku, t.i. EKOpikniku, je zbrane zabaval stand-up komik Tin Vodopivec, dijakom pa so za njihov trud in prizadevanje čestitali predstavniki vseh sodelujočih partnerjev.

Ob zaključku tekmovanja je direktor proizvodnje Goodyear Dunlop Sava Tires Andrew Harper poudaril, da gre pri tej kampanji za enega od pomembnejših projektov družbe Goodyear Dunlop Sava Tires na področju ravnanja z odpadki:  "V Goodyear Dunlop Sava Tires si prizadevamo biti družbeno odgovoren član lokalne skupnosti in zato smo v strategijo našega poslovanja vključili projekte, ki se posvečajo skrbi za okolje ter zmanjševanju vplivov na okolje. Naš cilj ni le zadostiti minimalnim standardom ali pričakovanjem, temveč s celotno korporacijo stremimo višje. Upamo, da smo s to kampanjo uspeli izboljšati odnos do okolja. Ker se zavedamo, da ne moremo sprememb doseči čez noč, bomo nadaljevali z akcijo tudi v naslednjem letu, in sicer  v še širši obliki."

Župani verjamejo v dolgoročne pozitivne učinke kampanje Pozor(!)ni za okolje

partnerji
Vsi sodelujoči partnerji kampanje Pozor(!)ni za okolje
so pohvale in priznanja prejeli iz rok direktorja proizvodnje
Goodyear Dunlop Sava Tires Andrewa Harperja
(na fotografiji z županom občine Radovljica
Cirilom Globočnikom).

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je poudaril, da so projekti kot je Pozor(!)ni za okolje v lokalni skupnosti izjemno spodbudni tudi za druga podjetja in prebivalce. Dodal je še: "Veseli me, da uspešna podjetja aktivno širijo svoje primere dobre prakse v naše okolje. Še bolj pa se mi zdi pomembno, da so k sodelovanju pritegnili tako veliko število mladih, kajti tudi oni bodo tisti, ki bodo morali znati odgovoriti na številne okoljske izzive, ki nam jih prinaša prihodnost."

Župan občine Škofja Loka mag. Miha Ješe je ob razglasitvi zmagovalcev dejal: "Dejstvo, da iz Škofje Loke prihajata najboljši koordinator in najboljša šola, pomeni za našo občino veliko priznanje. Ponosen sem na zmagovalce in verjamem, da bo akcija pokazala močne dolgoročne učinke v odnosu širše skupnosti do njenega naravnega okolja."

partnerji
Predstavniki 22 partnerjev kampanje Pozor(!)ni za okolje
so ob prijetnem druženju zaključili aktivnosti projekta
letošnjega šolskega leta.

Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je v svojem nagovoru izpostavil pomen okoljskih kampanj, ki posameznike opozarjajo na drobne pozornosti do okolja. V širši perspektivi so ravno ta dejanja tista, ki pripomorejo k ohranjanju narave: "Če pomislimo, kako majhen delež komunalnih odpadkov Slovenci v praksi recikliramo, vidimo, da so takšne akcije nujno potrebne, če ne želimo biti na repu evropskih držav po skrbi za okolje. Občina Radovljica je k akciji z veseljem pristopila prav zato, ker verjamemo, da je največje učinke pri ločevanju in zmanjševanju količin odpadkov možno doseči z ozaveščanjem na vseh nivojih. Na ravni občine je pri tem dejavno tudi naše javno podjetje Komunala Radovljica, z različnimi akcijami za gospodinjstva in za mlade. Zavedamo se namreč, da bo učinkovitost in koristnost zbiranja je kot pri vsem ločenem zbiranju v veliki meri odvisna od pravilnega ravnanja občanov. In to je še razlog več za našo odločitev za sodelovanje v akciji Pozor(!)ni za okolje."

Podžupan občine Jesenice Miha Rebolj pa je dodal: "Želim si, da bi v prihodnosti število sodelujočih še naraslo. Vendar pa ni pomembno le, da se dijaki zavedajo okoljske problematike in nujnosti ločevanja odpadkov - važno je tudi, da smo jim starejši za dober zgled. Ker je projekt zasnovan na partnerstvu, upam, da bomo lahko že v kratkem poročali o bolj čistih šolah in okolju v celotni gorenjski regiji."

Kampanja Pozor(!)ni za okolje se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Ob začetku naslednjega šolskega leta bodo predvidoma predstavljeni rezultati raziskave o odnosu dijakov do ločenega zbiranja odpadkov, ki je bila izvedena po koncu tekmovanja v maju 2012. Jeseni pa je predvideno ponovno tekmovanje v ločevanju odpadkov.