Kampanja Pozor(!)ni za okolje v letošnjem šolskem letu zajela celotno Slovenijo

Ljubljana, 12. november 2012 – Danes se je s podpisom pisma o nameri o partnerstvu uradno začel tretji krog kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki bo v osveščanju srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem povezala kar 36 partnerskih organizacij in več kot 10 tisoč dijakov iz vse Slovenije. Kampanja na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires letos prvič poteka v partnerstvu z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, obenem pa se prvič širi tudi izven meja gorenjske regije. Osrednja aktivnost kampanje Pozor(!)ni za okolje na Gorenjskem še vedno ostaja tekmovanje v ločevanju odpadkov, medtem ko bodo srednje šole iz ostale Slovenije tekmovale v uresničevanju predlogov zmanjševanja odpadkov.

S kampanjo Pozor(!)ni za okolje družba Goodyear Dunlop Sava Tires dobro prakso ločevanja odpadkov v podjetju prenaša v širšo lokalno skupnost. Da bi dijake - ciljno skupino, ki se je podobne kampanje ozaveščanja skoraj praviloma izogibajo - spodbudili k pravilnemu ravnanju z odpadki, je družba zasnovala aktivnosti, s katerimi dijake vabijo k večji pozornosti do okolja. Kampanja sicer poteka od leta 2010, v preteklem šolskem letu pa je na Gorenjskem združila že več kot 6.000 dijakov in 22 partnerjev. Zaradi spodbudnih rezultatov se je družba Goodyear Dunlop Sava Tires odločila, da bo k sodelovanju povabila tudi srednje šole iz preostalih regij. V šolskem letu 2012 / 2013 tako v kampanji sodeluje že več kot 10.000 dijakov in 36 partnerjev iz celotne Slovenije.

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje
Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje:
"Naša vsakodnevna in neprestana skrb za ločeno zbiranje
odpadkov in še več, za preprečevanje njihovega nastajanja,
je nujno potrebna, zato smo z veseljem postali
partner projekta Pozor(!)ni za okolje."

Ob podpisu pisma o nameri o partnerstvu je minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič  pozdravil projekt in dejal: "Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se je z veseljem odzvalo povabilu družbe Goodyear Dunlop Sava Tires za sodelovanje v kampanji Pozor(!)ni za okolje. Zavedamo se pomembnosti ozaveščanja na področju vsebin trajnostnega razvoja, še posebej na področju ravnanja z odpadki. Razvoj človeštva je namreč temeljil na intenzivni rabi snovnih virov, ki je bila v zadnjem stoletju najbolj intenzivna. Vsak Evropejec porabi 16 milijonov ton različnih snovi letno, 6 ton je odpadnih snovi, polovica jih gre na odlagališča. Ti trendi seveda že dolgo niso več vzdržni! Zato je nujno potrebna naša vsakodnevna in neprestana skrb za zmanjševanje vplivov na okolje, za ločeno zbiranje odpadkov in še več: za preprečevanje njihovega nastajanja!"

Thierry Villard
Thierry Villard, glavni direktor družbe
Goodyear Dunlop Sava Tires, je z veseljem napovedal
nov krog kampanje Pozor(!)ni za okolje ter pozdravil
vseh 36 partnerjev kampanje.

Kot je povedal Thierry Villard, glavni direktor družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, so te številke zgovoren dokaz za to, da je zanimanja za odgovorno ravnanje z okoljem iz leta v leto več. "Zelo smo zadovoljni, da se je vabilu odzvalo toliko srednjih šol. Prav tako smo zelo ponosni in počaščeni, da se je na naše vabilo odzvalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Število partnerjev in dijakov, ki sodelujejo v kampanji, zagotovo kaže na priljubljenost in zanimanje za kampanjo, ter opozarja, kako pomembno je spregovoriti o okoljskih vsebinah. Poleg tega smo z nadgradnjo kampanje naredili korak naprej, in sicer z osredotočenjem na teme, ki poudarjajo druge pomembne vidike ravnanja z odpadki, ne zgolj ločevanja slednjih," je še dodal.

Aktivnosti, s katerimi se bodo dijaki srečevali tekom letošnjega leta, so zasnovane tako, da osveščajo dijake, hkrati pa šolam prinesejo tudi dolgoročne koristi, kot sta na primer izboljšanje sistema za ločevanje odpadkov in posledično zmanjšanje stroškov odvoza odpadkov. Novembra se bo pričelo tudi tekmovanje, razdeljeno na dva dela: dijaki z gorenjskih srednjih šol bodo tako kot v minulih dveh letih skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov, dijaki srednjih šol iz preostale Slovenije pa bodo v okviru kampanje izpolnjevali svoje načrte za izboljšanje ločevanja ter zmanjševanja količine odpadkov na šolah.

Na dogodku so bili predstavljeni tudi rezultati ankete o odnosu dijakov do okolja, ki je bila v šolskem letu 2011/2012 izvedena že drugič. Nosilec ankete je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ustvarjena in izvedena pa je bila s pomočjo ostalih partnerjev kampanje. Kot je dejal dr. Marjan Senegačnik iz Fakultete za organizacijske vede, ki je zbranim predstavil rezultate, so dijaki v dveh letih bistveno izboljšali znanje o ločevanju odpadkov tekom šolskega leta in so hkrati bolj osveščeni o tematiki okoljevarstva. Raziskava bo izvedena tudi v šolskem letu 2012/2013 in bo oblikovana kot vsebinska nadgradnja lanskoletne. Njeni rezultati predstavljajo vsem partnerjem pomembna izhodišča za snovanje programa kampanje za prihodnja leta.

Več informacij o kampanji in partnerstvu Pozor(!)ni za okolje je dosegljivih na spletni strani kampanje http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/ in Facebook strani kampanje http://www.facebook.com/pozorni.za.okolje

Med partnerji, ki so se ponovno pridružili projektu so: pobudnik kampanje Goodyear Dunlop Sava Tires, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Dinos, društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Komunala Jesenice, Komunala Radovljica, Loška komunala, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj ter srednje šole Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj (Gimnazija in Ekonomsko-trgovska šola), Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo, Tehniški šolski center Kranj - Strokovna gimnazija, Tehniški šolski center Kranj - Strokovna in poklicna šola, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice.

Na novo priključeni partnerji v projektu, poleg Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pa so: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Ormož, Srednja šola Črnomelj, Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja frizerska šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Gimnazija Vič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška in Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice.