Kampanja Pozor(!)ni za okolje prejela nagrado EMErald za odličnost v komuniciranju

Okoljska kampanja Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires, je v Bruslju prejela mednarodno nagrado za odličnost v komuniciranju EMEerald, ki v tržnem svetu predstavlja najvišje standarde komuniciranja v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Severna Afrika (EMENA). S tem se potrjuje komunikacijska učinkovitost kampanje, ki je v treh letih osveščanja dijakov o odgovornem ravnanju z okoljem združila že več kot deset tisoč srednješolcev in 36 partnerskih organizacij iz vse Slovenije.

EMErald award of Excellence je komunikacijska nagrada, ki jo podeljuje mednarodno združenje IABC (International Association of Business Communicators) in v tržnem svetu predstavlja najvišje standarde komuniciranja v regiji EMENA. Nagrado EMErald za odličnost v komuniciranju lahko prejmejo le projekti, ki so domiselno zasnovani, dosledno izpeljani in pustijo svoj pečat tako v strokovni kot tudi v splošni javnosti.

"Kampanja Pozor(!)ni za okolje je bila zasnovana na podlagi pobude sodelavcev družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, ki so želeli dobro prakso ravnanja z odpadki v podjetju prenesti v širšo lokalno okolico – in verjamemo, da nam to zelo dobro uspeva. Leta 2010 smo v osveščanju dijakov združili 12 partnerjev na Gorenjskem; danes združujemo 36 partnerskih organizacij iz celotne Slovenije, pridružilo se nam je tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Vidimo, da dijaki bolje in več ločujejo odpadke, šole pa nižajo stroške ravnanja z odpadki – kar je zagotovo rezultat dela vseh organizacij in posameznikov, vključenih v projekt. Zelo nas veseli, da je naš projekt kot odlično komunikacijsko prakso priznalo tudi združenje IABC," je povedala vodja korporativnih komunikacij v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires Ana Verčko Grilec.

O kampanji Pozor(!)ni za okolje

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je zaživela leta 2010 v organizaciji družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, ki je na pobudo sodelavcev odlično prakso ravnanja z odpadki v podjetju želela prenesti v širšo lokalno skupnost, začenši s srednješolci na Gorenjskem. K sodelovanju so bili povabljeni partnerji, ki so tako ali drugače odgovorni za pravilno ravnanje z okoljem – občine, komunalna podjetja, javni zdravstveni zavod, fakulteta … Partnerji so se zavezali, da bodo dijake skupaj osveščali o pravilnem odnosu do okolja.

Osrednji aktivnosti dijakov v projektu sta ločeno zbiranje in zmanjševanje količine odpadkov na šolah. O vseh aktivnostih in doseženih merljivih rezultatih dijaki poročajo EKOmisiji, pri tem pa vključujejo tudi svoje sovrstnike, učitelje, starše in lokalno skupnost.

Vse aktivnosti, s katerimi se dijaki srečujejo v letošnjem šolskem letu, so zasnovane tako, da osveščajo dijake, hkrati pa šolam prinesejo tudi dolgoročnejše koristi, kot sta na primer izboljšanje sistema za ločevanje odpadkov in posledično zmanjšanje stroškov odvoza le-teh. V šolskem letu 2012/2013 so poleg ravnanja z odpadki prvič izpostavljeni še drugi pomembni vidiki ravnanja z okoljem. Šole namreč prvič tekmujejo tudi v urejanju t. i. EKOkotičkov, ki jih dijaki opremljajo v skladu z razpisanimi okoljskimi temami. Te se nanašajo na širšo problematiko odnosa do okolja, kot na primer  recikliranje in ponovna uporaba odpadkov, zmanjševanje porabe energije in varčevanje z vodo.

Tekmovanje v projektu Pozor(!)ni za okolje se bo zaključilo v aprilu. Takrat bodo znani tudi rezultati tekmovanja in zmagovalci. Sicer pa bodo člani EKOmisije – komisije, ki preverja vestnost gorenjskih dijakov pri ločevanju odpadkov in jo sestavljajo predstavniki srednjih šol, komunal, Dinosa, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in družbe Goodyear Dunlop Sava Tires – ta konec tedna, 4. in 5. aprila, še zadnjič obiskali srednje šole.