Pozor(!)ni za okolje: med 10.000 dijaki znani zmagovalci v kampanji

Odpadke najbolj vestno ločujejo na Gimnaziji Jesenice, Gimnazija Ormož je najbolj učinkovito izvajala načrt šole za zmanjševanje količine odpadkov, EKOfrendi Srednje šole Slovenj Gradec in Muta pa so zmagovalci v urejanju EKOkotička.

Kranj, 29. 4. 2013 – Tekmovanje v okoljevarstveni kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, se je zaključilo. Med šolami, pridruženimi v kampanji, so znani zmagovalci, ki so bili najbolj uspešni pri izvajanju aktivnosti v tekmovalnem delu kampanje. Šole so se letos pomerile v ločevanju odpadkov, izvajanju načrta za zmanjševanje količine odpadkov na šoli ter v urejanju EKOkotička. Kampanja je v šolskem letu 2012/13 potekala že tretje leto zapored, v tem času pa je združila že 36 partnerskih organizacij ter več kot 10.000 dijakov iz vse Slovenije. Namen kampanje je osveščanje mladih, lokalne skupnosti in širše javnosti o pomenu skrbi za okolje ter opozarjanje na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje se je v letošnjem šolskem letu iz gorenjske regije, kjer je potekala v šolskih letih 2010/11 in 2011/12, zaradi spodbudnih odzivov s strani partnerjev razširila na nacionalno raven. To je pomenilo tudi razširitev aktivnosti v projektu in novo opredelitev tekmovalnega dela, ki enakovredno vključuje vse sodelujoče v kampanji – šole z Gorenjske na eni strani ter šole iz ostalih slovenskih regij.

Šole z Gorenjske so tako kot minuli dve leti še naprej tekmovale v ločenem zbiranju odpadkov. Osrednja aktivnost v tekmovanju novo pridruženih šol pa je bilo tekmovanje v izvajanju načrta za zmanjševanje količine na šoli, ki so ga ob prijavi k projektu oddali predstavniki projekta na šoli. Vzporedna aktivnost vseh sodelujočih dijakov EKOfrendov – nekakšnih dijakov predstavnikov posamezne šole, ki aktivno sodelujejo v kampanji – je bilo kreativno, inovativno in vsebinsko urejanje t.i. EKOkotička, v skladu z vsebinami povezanimi s širšo okoljevarstveno problematiko: recikliranje in ponovna uporaba odpadkov, varčna raba energije ter ohranjanje voda.

Obisk EKOmisije na eni od sodelujočih šol.
Obisk EKOmisije na eni od sodelujočih šol.

Med 23 šolami v projektu (12 z Gorenjske in 11 iz preostalih regij) so bili na podlagi ocenjevanja izbrani trije zmagovalci. Vestnost šol z Gorenjske pri ločevanju odpadkov je ocenjevala t.i. EKOmisija, ki so jo sestavljali predstavniki gorenjskih komunal, Dinosa, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. Na podlagi treh obiskov je največ točk zbrala Gimnazija Jesenice, ki je po dveh letih uspela premagati Srednjo lesarsko šolo iz Škofje Loke, zmagovalko prejšnjih dveh let tekmovanja.

Kot je povedala vodja projekta Pozor(!)ni za okolje Anja Komatar iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, se je na šoli, v primerjavi z lanskim letom, bistveno izboljšalo ločevanje odpadkov. "Nepravilnosti je v splošnem manj, kar kaže tudi na izboljšanje sistema ločevanja odpadkov. Šola je upoštevala lanskoletne nasvete EKOmisije in ustrezno uredila sistem zabojnikov za odpadke. Prav tako so uredili sistem zabojnikov v jedilnici, kar je bistveno izboljšalo ločevanje na šoli v celoti," je ob zaključku tekmovanja povedala Komatarjeva. Sicer pa se je tudi na večini ostalih šol z Gorenjske v tem času izboljšal sistem, kar je posledica upoštevanja nasvetov članov EKOmisije ter osveščanja tako dijakov kot tudi učiteljev in koordinatorjev projekta o pravilih ločevanja odpadkov.

Dijaki so v okviru kampanje iz odpadnih materialov izdelovali novoletna eko darila.
Dijaki so v okviru kampanje iz odpadnih materialov
izdelovali novoletna eko darila.

V izvajanju načrta zmanjševanja količine odpadkov je zmagovalka med šolami, ki so tekmovale letos prvič, postala Gimnazija Ormož. Z oddajanjem poročil so izvrstno prikazali konkretne in merljive podatke o zmanjšanju količine odpadkov. "Šola je lahko izjemno ponosna na dejstvo, da se je odvoz odpadkov za šolo stroškovno zmanjšal za kar polovico. Zmanjšali pa sta se tudi količina porabljenega papirja in kartuš," je še izpostavila Anja Komatar. Večina sodelujočih šol je v sklopu izvajanja načrta nadomestila plastične lončke z uporabo keramičnih lončkov in skodelic, izvajali so ankete ter tudi tako osveščali sošolce, udeleževali so se čistilnih akcij ipd.

Največ točk za urejanje EKOkotička na šoli je zbrala Srednja šola Slovenj Gradec in Muta iz Šolskega centra Slovenj Gradec. "EKOfrendi iz Srednje šole Slovenj Gradec in Muta so izkazali veliko mero samoiniciativnosti. Svoj EKOkotiček so redno opremljali s praktičnimi nasveti o posamezni razpisani temi skrbnega ravnanja z okoljem. Opozorila po celotni šoli so dijake opominjala na varčevanje z energijo, ločevanje odpadkov ter na skrb z ravnanjem z vodo. EKOfrendom je uspelo uspešno vključiti tudi ostale dijake na šoli, kar je izjemno težko, saj so prav srednješolci tista skupina, ki jo je praviloma zelo težko motivirati za sodelovanje pri tovrstnih temah," je oceno komentirala Anja Komatar.

Vsaka šola je urejala svoj EKOkotiček.
Vsaka šola je urejala svoj EKOkotiček.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje opozarja na nepravilnosti pri našem vsakdanjem odnosu do okolja, posameznike osvešča o pravilnem ravnanju do okolja ter jih spodbuja k razmisleku, kaj lahko za okolje ter lastno varnost naredijo sami. Kampanja je letos v Bruslju prejela tudi mednarodno regionalno nagrado za odličnost v komuniciranju EMEerald, ki med poslovnimi komunikatorji predstavlja najvišje standarde komuniciranja na področju regije EMENA. S tem se potrjuje komunikacijska učinkovitost kampanje, katere namen je osveščanje dijakov o odgovornem ravnanju z okoljem.

Partnerji v projektu

Partnerji z Gorenjske, ki so v kampanji že tretje leto:
Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Podjetje Dinos, Komunala Kranj, Komunala Jesenice, Komunala Radovljica, Loška komunala, Društvo Ekologi brez meja, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka(Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo), Šolski center Kranj (Strokovna gimnazija ter Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo), Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice. Pridružila se jim je še Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, ki je bila sicer pridružena kampanji v prvem letu izvajanja.

Na novo pridruženi partnerji v šolskem letu 2012/2013:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Ormož, Srednja šola Črnomelj, Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja frizerska šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Gimnazija Vič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška in Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice.