Kampanja Pozor(!)ni za okolje: 63 partnerskih organizacij in 15.000 dijakov bo zmanjševalo ogljični odtis

Kampanja Pozor(!)ni za okolje: 63 partnerskih organizacij in 15.000 dijakov bo zmanjševalo ogljični odtis

Kranj, 21. oktober 2014 – Približno 15.000 dijakov, vključenih v kampanjo Pozor(!)ni za okolje, se bo letos pomerilo v tekmovanju, v katerem bodo iskali načine za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Danes se je namreč uradno pričel že peti krog kampanje, katere namen je osveščanje mladih in širše skupnosti o odgovornem odnosu do okolja. Pobudnik kampanje je družba Goodyear Dunlop Sava Tires. Pod svojim okriljem letos združujejo že 63 partnerskih organizacij, od tega 36 srednjih šol iz vse Slovenije.

V družbi Goodyear Dunlop Sava Tires so zadovoljni nad odzivom številnih partnerjev, da se ponovno pridružijo kampanji, med drugim sta pomen projekta prepoznali tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor. "To le še potrjuje dejstvo, da ima kampanja pomembne učinke in je aktualna glede na okoljske politike tudi na vladnem nivoju," je na današnjem začetnem dogodku kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki je potekal v prostorih partnerske šole Šolskega centra Kranj, povedal Matej Zavrl, direktor prodaje in marketinga za potniško pnevmatiko za trge Srednje in Jugovzhodne Evrope, Goodyear Dunlop Sava Tires. Poudaril je tudi, da kampanja iz leta v leto presega zastavljene cilje. "Poleg tega, da število partnerjev vsako leto narašča, nas k nadaljevanju kampanje spodbujajo tudi rezultati ankete o odnosu dijakov do okolja, ki jo vsako leto izvajamo med sodelujočimi šolami. Po štirih letih se je delež v kampanji sodelujočih dijakov, ki ne ločujejo odpadkov, s 15-ih odstotkov znižal na 8, kar 73 odstotkov pa jih je po zaključku lanskega tekmovanja zatrdilo, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno in koristno. Zares me veseli, da se vlaganja našega podjetja v osveščanje mladih obrestujejo," je še dodal Zavrl.

Pozitivne učinke kampanje opažajo tudi na šolah. "Šolski center Kranj v kampanji sodeluje že peto leto zapored in lahko rečem, da vsako leto opazimo večji napredek, saj so naši dijaki zagrabili priložnost in zagrizeno sodelujejo v aktivnostih kampanje. Spremembe na bolje so najbolj opazne pri ločevanju odpadkov, poleg tega pa so dijaki vedno bolj osveščeni in pazijo na količino porabe vode, bolj preudarni so pri količini hrane, ki jo zavržejo, bolj vestno ugašajo luči," je dejala Branka Jarc Kovačič, koordinatorica projekta na Strokovni gimnaziji in Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo na Šolskem centru Kranj, kjer so lani najbolj učinkovito uresničevali EKOnačrt – načrt za zmanjševanje količine odpadkov ter porabe vode in električne energije na šoli. 

Kampanja bo v letošnjem šolskem letu dijakom ponudila kar nekaj izzivov, prek katerih bodo lahko z enostavnimi koraki zmanjševali svoj ogljični odtis. Tekmovanje med sodelujočimi šolami, osrednja aktivnost kampanje, je letos razdeljeno na tri dele. V vseh treh delih tekmovanja je cilj enak – opozarjati, osveščati in vplivati na čim manjši ogljični odtis. Šole tekmujejo v izvajanju EKOnačrta  in organizaciji EKOdneva , ki sta bila aktualna že v lanskem šolskem letu, novost letošnjega leta pa je EKOtalent . 

Nadgradnja vsebine kampanje in aktivnosti je glede na dobre rezultate preteklih let logičen korak naprej. "Zmanjševanje ogljičnega odtisa" je tako postala glavna tema letošnje kampanje in presega zgolj pravilno in dosledno ločevanje odpadkov ter učinkovito ravnanje z vodo in energijo, kar je bila osrednja tema prejšnjih let projekta. 

Matej Zavrl, Goodyear Dunlop Sava Tires
Matej Zavrl, direktor prodaje in marketinga za potniško pnevmatiko za trge Srednje in Jugovzhodne Evrope v Goodyear Dunlop Sava Tires, je poudaril pomen trdnega partnerstva za uspeh kampanje.
Partnerji Pozor(!)ni za okolje 2014/15
V projektu Pozor(!)ni za okolje letošnje šolsko leto sodeluje 63 partnerskih organizacij, od tega 36 srednjih šol iz vse Slovenije.