Kampanja Pozor(!)ni za okolje bo v novem šolskem letu ponovno povezala gorenjsko regijo

Na Šmarjetni gori nad Kranjem so predstavniki sodelujočih organizacij danes podpisali pismo o nameri o partnerstvu v kampanji Pozor(!)ni za okolje, ki se bo na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires v šolskem letu 2011/2012 odvijala že drugič.

Projekt osveščanja srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem bo letos povezal 21 partnerskih organizacij. Kampanja, ki se bo začela 1. oktobra 2011, bo tekom šolskega leta osredotočena na tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov, o pravilnem ravnanju z odpadki pa bodo partnerji dijake opozarjali tudi prek številnih spremljevalnih aktivnosti.

Podpisniki
Podpisniki pisma o nameri o partnerstvu v kampanji
Pozor(!)ni za okolje 2011/2012.

V kampanji Pozor(!)ni za okolje bodo letos sodelovali: družba Goodyear Dunlop Sava Tires, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Dinos, društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Loška komunala, Komunala Jesenice, Komunala Radovljica, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj ter srednje šole Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo), Tehniški šolski center Kranj, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice.

Kampanjo Pozor(!)ni za okolje je Goodyear Dunlop Sava Tires zasnoval z namenom opozarjati širšo skupnost na nepravilnosti pri našem vsakdanjem odnosu do okolja, posameznike osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem ter jih v zadnjem koraku spodbuditi k razmisleku, kaj lahko za okolje ter lastno varnost naredijo sami. Projekt je že v prvem letu izvajanja dosegel odlične rezultate. V tekmovanju v ločenem zbiranju odpadkov je sodelovalo skoraj 5000 dijakov iz Kranja in Škofje Loke. Kampanjo je sooblikovalo 13 partnerskih organizacij, ki so na podlagi tesnega sodelovanja omogočile izboljšanje sistemov ločevanja odpadkov na posameznih srednjih šolah.

Kot je povedal Andrew Harper, direktor proizvodnje v Goodyear Dunlop Sava Tires, je bil ravno pozitiven odziv sodelujočih in njihova pripravljenost na nadaljevanje začetih aktivnosti glavni povod, da se je družba odločila ponovno koordinirati kampanjo. "Goodyear Dunlop Sava Tires je Pozor(!)ni za okolje zasnovala z namenom, da bi z lokalno skupnostjo delila izkušnje in dobre prakse na področju varovanja okolja, ki jih je družba razvila v preteklih letih in ki jih stalno tudi izboljšuje. Prepričani smo, da s to kampanjo tudi povezujemo Gorenjsko. Projekt je namreč zasnovan na partnerstvu in medsebojni pomoči vseh sodelujočih institucij," je dodal.

Pred začetkom tekmovanja v ločenem zbiranju odpadkov bodo sodelujoče šole med svojimi dijaki izbrale EKOfrende. Njihova naloga bo dodatno spodbujanje sovrstnikov k aktivnemu sodelovanju v projektu Pozor(!)ni za okolje, s svojim okolju prijaznim vedenjem pa bodo svojim sošolcem dodaten zgled. Najboljši EKOfrendi se bodo lahko udeležili EKOkampa, ki bo potekal predvidoma v juniju 2011 in bo organiziran posebej za njih. Prek sproščenega medsebojnega druženja se bodo dijaki pobližje spoznali s sodobnimi pristopi k reševanju problematike z odpadki.

Tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov bo potekalo od začetka oktobra do konca aprila prihodnje leto. Šole se bodo merile v uspešnosti ločevanja odpadkov, njihovo doslednost pa bo tudi tokrat ocenjevala EKOmisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki komunal, Dinosa, šol, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in Goodyear Dunlop Sava Tires, pri čemer bo komisija v času tekmovanja opravila štiri nenapovedane obiske šol. Najboljša šola bo, tako kot v lanskem letu, nagrajena.

Partnerji bodo za srednješolce iz partnerskih šol pripravili predavanja, povezana s širšo temo varovanja okolja. V letošnjem letu bodo dijaki povabljeni tudi na različne ekskurzije, na katerih si bodo lahko ogledali dobre prakse posameznih podjetij ter institucij na področju ravnanja z odpadki.

Tudi v šolskem letu 2011/2012 bo Fakulteta za organizacijske vede med dijaki izvedla raziskavo o njihovem odnosu do okolja. Raziskava je oblikovana kot vsebinska nadgradnja lanskoletne, njeni rezultati pa vsem partnerjem predstavljajo pomembna izhodišča za snovanje programa kampanje.

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je ob podpisu pisma o nameri povedal: "V šolskem letu 2011/2012 bo MO Kranj, tako kot preteklo leto, podpisala pismo o nameri o partnerstvu v Kampanji Pozor(!)ni za okolje. V prihodnosti je zagotovo cilj vsake občine skrb za okolje. Že mlade generacije je potrebno izobraziti, jih spodbujati k pravilnemu ravnanju z odpadki ter jim nuditi podporo pri njihovih aktivnostih v skrbi za lepšo prihodnost. Kampanja Pozor(!)ni za okolje k temu pripomore in prav zato je MO Kranj ena izmed podpisnikov omenjene kampanje."

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je zastavljena dolgoročno, njen cilj pa je v prizadevanjih za čistejše okolje povezati celotno gorenjsko regijo. V šolskem letu 2011/2012 se bo ta cilj v dobršni meri že uresničil, saj se število sodelujočih povečuje na 22 partnerjev. Dobre prakse in izkušnje na področju varovanja okolja pa želi Goodyear Dunlop Sava Tires prenesti tudi v druge slovenske regije, kar načrtuje v prihodnjih letih.