Tri … štiri … zdaj! Gorenjski dijaki se bodo ponovno pomerili v ločevanju odpadkov

Danes se je na desetih srednjih šolah v gorenjski regiji začelo tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov, ki predstavlja osrednjo aktivnost kampanje Pozorni(!)za okolje.

Več kot 6.000 dijakov bo do konca aprila še posebej pozorno ločevalo odpadke in se potegovalo za nagrado za najboljšo šolo. Kampanja Pozor(!)ni za okolje na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires poteka že drugo leto, v njej pa tokrat sodeluje 21 partnerskih organizacij. Srednjim šolam, ki se kampanji pridružujejo prvič, je družba Goodyear Dunlop Sava Tires podarila koše za ločeno zbiranje odpadkov.

obisk
Partnerji kampanje Pozor(!)ni za okolje
v šolskem letu 2011/2012.

Kampanjo Pozor(!)ni za okolje je Goodyear Dunlop Sava Tires zasnoval z namenom opozarjati širšo skupnost na nepravilnosti pri njenem vsakdanjem odnosu do okolja, posameznike osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem ter jih v zadnjem koraku spodbuditi k razmisleku, kaj lahko za okolje naredijo tudi sami. Projekt temelji na partnerskem sodelovanju gorenjskih srednjih šol ter različnih institucij, ki se ukvarjajo s področjem varovanja okolja, še posebej s problematiko odpadkov.

Kampanja je v prvem letu izvajanja dosegla odlične rezultate, v šolskem letu 2011/2012 pa so jo partnerji tudi vsebinsko nadgradili. Med drugim so dijake povabili, naj postanejo EKOfrendi in EKOfrendice. Izmed najbolj okoljsko ozaveščenih mladih so šole izbrale 36 dijakov - EKOfrendov, katerih naloga je dodatno spodbujanje sovrstnikov k aktivnemu sodelovanju v projektu Pozor(!)ni za okolje, s svojim okolju prijaznim vedenjem pa bodo sošolcem dodaten zgled. Za svoje delo bodo EKOfrendi in EKOfrendice nagrajeni z udeležbo na EKOkampu, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2012 organiziran posebej za njih.

Tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov bo potekalo od novembra do konca aprila prihodnje leto. Šole se bodo merile v uspešnosti ločevanja odpadkov, njihovo doslednost pa bo tudi tokrat ocenjevala EKOmisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki komunal, Dinosa, šol, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in Goodyear Dunlop Sava Tires. EKOmisija bo v času tekmovanja opravila štiri nenapovedane obiske šol. Da bi lahko vse šole tekmovale pod enakimi pogoji, je pobudnica kampanje Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica, Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica, Gimnaziji Jesenice ter Srednji šoli Jesenice, ki v kampanji sodelujejo prvič, podarila koše za ločeno zbiranje odpadkov. Srednja šola, ki bo dosegla najboljše rezultate na področju ločevanja odpadkov, bo nagrajena. Nagrada bo do zaključka tekmovanja ostala skrivnost, saj želijo partnerji kampanje izbor kar najbolj prilagoditi željam dijakov zmagovalne šole.

Partnerji bodo za srednješolce iz partnerskih šol pripravili predavanja, povezana s širšo temo varovanja okolja. V letošnjem letu bodo dijaki povabljeni tudi na različne ekskurzije, na katerih si bodo lahko ogledali dobre prakse posameznih podjetij ter institucij na področju ravnanja z odpadki. Fakulteta za organizacijske vede bo med dijaki ponovila raziskavo o njihovem odnosu do okolja, rezultati pa bodo partnerjem pomagali pri snovanju kampanje v prihodnosti.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je zastavljena dolgoročno, njen cilj pa je v prizadevanjih za čistejše okolje povezati celotno gorenjsko regijo. V šolskem letu 2011/2012 se bo ta cilj v dobršni meri že uresničil, saj se število sodelujočih povečuje na 21 partnerjev. Kampanjo tokrat sooblikujejo: družba Goodyear Dunlop Sava Tires, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Dinos, društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Komunala Jesenice, Komunala Radovljica, Loška komunala, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj ter srednje šole Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo, Srednja šola za strojništvo), Tehniški šolski center Kranj (Strokovna gimnazija, Strokovna in poklicna šola), Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice.