EKOmisija v letošnjem šolskem letu prvič potrkala na vrata srednjih šol

Dijake gorenjskih srednjih šol, ki sodelujejo v kampanji Pozor(!)ni za okolje, je v teh dneh prvič nenapovedano obiskala EKOmisija.

Na desetih srednjih šolah je preverila, kako dosledno dijaki ločujejo odpadke. 18. novembra je EKOmisija kakovost ločeno zbranih odpadkov ocenila na Gimnaziji Kranj, v Tehniškem šolskem centru Kranj (na Strokovni Gimnaziji in Strokovni poklicni šoli), na Gimnaziji Škofja Loka ter na Šolskem centru Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo). V ponedeljek, 21. novembra, pa je obiskala še preostale sodelujoče šole: Gimnazijo Jesenice, Srednjo šolo Jesenice, Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica ter Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica.

obisk
Po pregledu zabojnikov posamezne šole se je
EKOmisija sestala na ocenjevanju.

Obiski EKOmisije so del kampanje Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je Goodyear Dunlop Sava Tires in na gorenjskih srednjih šolah poteka že drugič. V času tekmovanja, ki se je začelo 11. novembra in bo trajalo vse do aprila 2012, bo EKOmisija vsako šolo nenapovedano obiskala štirikrat. Vsakič bo ocenjevala doslednost ločevanja v notranjih koših – tako v učilnicah, kot tudi v zbornici – pregledala pa bo tudi zunanje zabojnike. Šolam, ki letos prvič sodelujejo v kampanji, je družba Goodyear Dunlop Sava Tires podarila koše za ločeno zbiranje odpadkov. Ocene pravilnega ločevanje odpadkov bodo podlaga za končno odločitev o zmagovalni šoli. Njeni najbolj pozorni dijaki bodo po zaključku tekmovanja tudi nagrajeni.

obisk
Šolam, ki letos prvič sodelujejo v kampanji, je družba
Goodyear Dunlop Sava Tires podarila
koše za ločeno zbiranje odpadkov.

O rezultatih prvega obiska EKOmisije je njen član Janez Štalec, vodja ravnanja z odpadki na Loški komunali, povedal: "Začeli smo uspešno, vendar pa opažam, da bodo dijaki potrebovali še veliko stalne spodbude, da bodo ločevanje odpadkov razumeli kot svojo osebno odgovornost. EKOmisija je letos kriterije ocenjevanja nekoliko zaostrila, saj menimo, da so bili v lanskem letu vzpostavljeni dobri osnovni pogoji za ločevanje odpadkov na vseh šolah. Letos so naša pričakovanja nekoliko višja, zato od dijakov pričakujemo tudi večjo doslednost. Ne glede na to, da del akcije poteka v obliki tekmovanja, ločevanje odpadkov ni igra, ampak realna nujnost današnjega časa. Vsa pohvala gre podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires za samo idejo o akciji in velika hvala za vložen trud, čas ter sredstva. Dolgoročno bomo imeli korist vsi Gorenjci, z nami pa cela Slovenija."

EKOmisijo sicer sestavljajo predstavniki komunal, Dinosa, srednjih šol, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in Goodyear Dunlop Save Tires. Predstavniki šol so poleg učiteljev koordinatorjev kampanje tudi EKOfrendi in EKOfrendice. To so dijaki, ki so bili izbrani med dijaki in imajo nalogo dodatno spodbujati sovrstnike k aktivnemu sodelovanju v projektu, s svojim okolju prijaznim vedenjem pa so sošolcem dodaten zgled. EKOfrendi se bodo ob koncu šolskega leta udeležili EKOkampa, kar bo nagrada za njihovo aktivno vlogo v kampanji.

Samu Avguštinu, EKOfrendu in dijaku strokovne gimnazije TŠC Kranj, se zdi njegova vloga zabavna, a hkrati tudi pomembna: "Vloga EKOfrenda mi je všeč. Super je tudi zato, da pokažem, da sem na področju varstva okolja že zelo dobro ozaveščen."