Dijaki pozitivno presenetili EKOmisijo, pred njimi še zadnji preizkus

EKOmisija v letošnjem šolskem letu predzadnjič ocenjevala ločevanje odpadkov

Člani EKOmisije so v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki poteka na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, ponovno nenapovedano obiskali srednje šole na Jesenicah in v Radovljici. Jutri bodo obiskali še srednje šole v Kranju in Škofji Loki. Nenapovedani obiski so stalnica okoljske kampanje, ki srednješolce osvešča o pravilnem ravnanju z odpadki in jih spodbuja k odgovornejšemu odnosu do okolja. Ob vsakem obisku EKOmisija preveri, kako uspešni so dijaki pri ločevanju odpadkov.

Člani EKOmisije so preverili doslednost ločevanja odpadkov med dijaki in učitelji, ocenjevali pa so tudi ločevanje odpadkov v zunanjih zabojnikih. Strinjali so se, da dijaki med šolskim letom postajajo čedalje bolj vestni pri ločenem zbiranju odpadkov. Od prvega obiska EKOmisije, ki je potekal novembra lani, so tako dijaki kot učitelji na šolah izkazali napredek v poznavanju pravil ločevanja odpadkov. Ocene pravilnega ločevanja odpadkov bodo podlaga za končno odločitev o zmagovalni šoli.

obisk
Dijaki so v okviru ekskurzij obiskali tudi podjetje
AvtoTransporti Kastelec, kjer so si ogledali
razgradnjo odsluženih vozil.

V okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje dijaki svojo okoljsko ozaveščenost izboljšujejo tudi na predavanjih in ekskurzijah. V letošnjem letu so tako prisluhnili predavanjem o gospodarnem ravnanju z odpadki, varstvu okolja, odvrženi hrani in trajnostnem načinu življenja, za katera med šolskim letom skrbijo predstavniki Goodyear Dunlop Sava Tires, Društva Ekologi brez meja, Loške Komunale, Komunale Jesenice in Radovljice, ZZV Kranj in podjetja Dinos. Organizirane ekskurzije so dijake popeljale v podjetja po vsej Sloveniji, kjer so si ogledali sprejem, sortiranje in inovativno obnovo posameznih vrst materialov, proces obdelave kosovnih odpadkov in ponovne uporabe izdelkov, obdelavo stekla ter razgradnjo odsluženih vozil.

Koordinatorka kampanje Pozor(!)ni za okolje na Gimnaziji Jesenice, Irena Oblak, je po ocenjevanju EKOmisije na Gimnaziji Jesenice povzela: "Ob vsakem novem obisku EKOmisije se še bolj trudimo, da bi bili odpadki kar najbolj pravilno razporejeni po koših za ločeno zbiranje odpadkov. Opazno je tudi bolj vestno vedenje dijakov do hrane v jedilnicah, saj je bilo včasih v koših opaziti nekoliko več odvržene hrane kot sedaj. K okoljski ozaveščenosti dijakov pripomorejo tudi organizirana predavanja in ekskurzije, katerih so se naši dijaki udeležili že kar nekajkrat, pri čemer so izrazili zadovoljstvo nad tovrstnim načinom ozaveščanja. Obenem opažam, da predavanja spodbujajo tudi kritično razmišljanje dijakov, kar predstavlja še dodatno prednost."