Vprašanja in odgovori

zelva
 

Renata Košir, pooblaščenka za varstvo okolja

Renata Košir dela na področju varovanja okolja že več kot 15 let. Z uvedbo sistema 14001 v podjetju leta 1999, je področje varstva okolja pokrito sistematično in s tem boljše obvladovano. Skrb za okolje ni samo zahteve vodstva, prisila zakonodaje, ampak prepričanje vsakega posameznika, da lahko tudi on pripomore k prijaznejšemu odnosu do okolja. Največji dosežek po mnenju gospe Košir predstavlja, da zaposleni dobre prakse iz podjetja prenašajo tudi domov.

 

O kampanji

Vprašanje: Sodelovanje pri projektu

Pozdravljeni! Zasledil sem vašo akcijo Pozorni za okolje in zelo me zanima sodelovanje pri projektu. Kam se lahko obrnem?
Simon

Renata Košir: Veseli smo vašega odziva in želje po sodelovanju. Prosim, da svoj predlog za sodelovanje posredujete Simoni Dijak (simona_dijak@goodyear.com), ki je odgovorna za projekt Pozor(!)ni za okolje v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires in se boste dogovorili za možnosti sodelovanja.

Zmanjševanje ogljičnega odtisa

V šolskem letu 2014/15 smo temo kampanje vsebinsko razširili na krovno vsebino, to je na zmanjševanje ogljičnega odtisa, s katero nadaljujemo tudi letos.

Vprašanje: Cilj in namen kampanje

Če porabim nič tople vode, ne pokurim niti litra bencina in grem enkrat letno v Egipt, že presegam ciljno vrednost CO2. Sklep bi bil, da se lahko gibljem zgolj peš okoli doma. To pomeni, da je cilj popolnoma napačno zastavljen in s tem nerealen.
Ivanka

Cilj kampanje Pozor(!)ni za okolje je osveščanje o ogljičnem odtisu in o tem, kako lahko vsak posameznik na preprost način pripomore k zmanjševanju slednjega. S kampanjo si prizadevamo, da bi posamezniki pri vsakodnevnih dejanjih pomislili tudi na posledice teh dejanj za okolje in se pridružili našemu skupnemu cilju: zmanjšati ogljični odtis. Na ta način lahko dosežemo, da vpliv na okolje postane eden izmed kriterijev naše izbire. Namen kampanje torej ni v tem, da se v prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa odrečemo vsem dobrobitim sodobnega načina življenja. Prav zato kampanja ne vključuje priporočene ciljne vrednosti ogljičnega odtisa, ki naj bi jo posameznik dosegel, ampak le spodbuja bolj ali manj drobna dejanja, ki vodijo do zmanjšanja ogljičnega odtisa.

Najpomembneje je, da posameznik zna primerjati vplive različnih življenjskih slogov na okolje in – če je to mogoče – med njimi izbere takega, ki najmanj obremenjuje naš planet. Če bomo dosegli, da bodo ljudje, ki jih kampanja doseže, začeli o tem le razmišljati, bomo s tem naredili že izjemno veliko.

Zmanjševanje odpadkov

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je bila v prvih štirih letih osredotočena na temo pravilnega ločevanja in zmanjševanja količine odpadkov. V tem času so bila vprašanja povezana predvsem s pravilnim ločevanjem, saj znanje in navade ločevanja še nista bila dovolj razširjena.

Vprašanje: kozarci za vlaganje

Vedno se sprašujem, kako pravilno odložiti kozarce vložene zelenjave. Naredim tako, da stekleni kozarec odložim v zabojnik za steklo, kovinski pokrovček pa v zabojnik za embalažo. Ali delam prav? Sprašujem tudi, ali obstaja kak boljši način? Včasih smo kozarce zbirali za sorodnike, znance, ki so vlagali, vendar se tega nabere toliko, da nihče več ne potrebuje vsega.
Tamara

Renata Košir: Vaš način ravnanja z odpadno embalažo je popolnoma pravilen. Žal danes vse manj ljudi zelenjavo vlaga doma, pa tudi kozarec za vlaganje ima zelo dolgo življensko dobo. Jaz zelenjavo in sadje, ki ga pridelam doma in ga sproti ne moremo pojesti, vložim. Nekaj zelenjave in predvsem višnje pa kupim vložene in imam vedno preveč kozarcev, tako da jih tudi jaz odlagam v zabojnike za ločeno zbiranje odpadne embalaže / steklo. Steklena embalaža se vedno zbira ločeno zato jo zaradi okolja in varnosti vedno odlagajte ločeno v za to namenjen zabojnik.

Vprašanje: olje od cvrtja

Včasih nam ostane olje od cvrtja. Mislim, da ni prav, da ga odstranimo v kanalizacijo.
Melita

Renata Košir: Melita, nikdar ne vlivajte odpadnega olja v kanalizacijo. Olje oslabi delovanje čistilne naprave, večje količine pa jo lahko celo ustavijo.

Odpadno jedilno olje je nevaren odpadek in ga oddajte ob zbiralni akciji nevarnih odpadkov, ki je žal ponavadi samo enkrat letno, lahko pa ga oddaste na najbližji zbirni center. Strokovno mnenje je, da 1 l olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Težko si je predstavljati, koliko vode je to. Potratno gospodinjstvo je ima dovolj za več kot 5 let.

Odpadna olja se v Sloveniji uporabijo kot gorivo v toplarni ali sosežig v industrijski peči.

Vprašanje: odpadne pnevmatike

Lahko stare gume pripeljem tudi k vam? Jih odložim pri vulkanizerjih?
Dragan

Renata Košir: Izrabljene avtoplašče oddaste pri vulkanizerju ali odpeljete na najbližji zbirni center. Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. ima pogodbo z družbo SLOPAK d.o.o., ki je nosilec skupnega načrta zbiranja in odstranjevanja izrabljenih avtoplaščev za Slovenijo. Ko proizvajalci damo plašč na trg, plačamo za njegovo odstranitev, torej je oddaja izrabljenega plašča brezplačna.