Informativni dnevi: okoljske aktivnosti kot dodana vrednost slovenskih srednjih šol

Kranj, 12. februarja 2016 – Šole po vsej Sloveniji, ki sodelujejo v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje, se v okviru informativnih dnevov predstavljajo z različnih zornih kotov, tudi z okoljskega. EKOninje, najbolj okoljsko ozaveščeni dijaki, izvajajo EKObum predstavitve, kjer obiskovalcem predstavljajo svoje celoletne aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa na šoli in v lokalni skupnosti.

Slovenski dijaki so pri zniževanju ogljičnega odtisa inovativni: pričakujemo lahko več kot 100 zbiralnih akcij

Kranj, 13. januar 2016 – Slovenske srednje šole so na področju okoljskih aktivnosti zelo ambiciozne, kaže Anketa o okoljskih aktivnostih dijakov*, ki sodelujejo v kampanji Pozor(!)ni za okolje. Do konca šolskega leta 2015/2016 naj bi jih 26 izvedlo več kot 100 zbiralnih akcij, 14 sodelujočih šol v anketi pa bo priredilo sejem rabljenih stvari. Kot posledica že šestletne zavzetosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa več kot 16.000 dijakov s srednjih šol po vsej Sloveniji, se večina šol (83 %) lahko pohvali z visoko okoljsko odgovornostjo.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje prerašča v gibanje: odpadke ločuje že 69 odstotkov dijakov

Kranj, 2. oktober 2015 – Kar 77 odstotkov slovenskih dijakov meni, da je za naš odnos do okolja odgovoren vsak posameznik – tudi mladi. To med drugim razkriva Raziskava o odnosu slovenskih dijakov do okolja* in obenem kaže na vrsto pozitivnih učinkov okoljevarstveno osveščevalne kampanje Pozor(!)ni za okolje. Ta v letošnjem šolskem letu poteka že 6. leto zapored. V njej sodeluje 34 srednjih šol iz vse Slovenije in 28 partnerskih organizacij.

Osveščanje o ogljičnem odtisu skozi oči dijakov

Kranj, 29. maj 2015 – Danes se z zaključnim dogodkom izteka že peto leto kampanje Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires. V letošnjem šolskem letu je v kampanji sodelovalo 60 partnerskih organizacij, med katerimi je bilo kar 32 srednjih šol, podpirata pa jo tudi Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogodek je zaznamovala uradna razglasitev zmagovalcev tekmovalnega dela kampanje, v katerem so se najbolje odrezali Tehniški šolski center Maribor, Gimnazija Moste in dijakinja Nadina Kosinac iz Gimnazije Novo mesto.

Znan je najboljši EKOtalent: zmagovalni video o zmanjševanju ogljičnega odtisa je posnela dijakinja Nadina Kosinac

Kranj, 14. april 2015 – V okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki letos na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires poteka že 5. leto zapored, je znan zmagovalec natečaja EKOtalent. Po mnenju EKOmisije v sestavi partnerskih organizacij projekta ter obiskovalcev spletne strani kampanje, je dijakinja Gimnazije Novo mesto Nadina Kosinac z videom "10 preprostih ukrepov", najbolj izvirno prikazala njen pogled na zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje: 63 partnerskih organizacij in 15.000 dijakov bo zmanjševalo ogljični odtis

Kranj, 21. oktober 2014 – Približno 15.000 dijakov, vključenih v kampanjo Pozor(!)ni za okolje, se bo letos pomerilo v tekmovanju, v katerem bodo iskali načine za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Danes se je namreč uradno pričel že peti krog kampanje, katere namen je osveščanje mladih in širše skupnosti o odgovornem odnosu do okolja. Pobudnik kampanje je družba Goodyear Dunlop Sava Tires. Pod svojim okriljem letos združujejo že 63 partnerskih organizacij, od tega 36 srednjih šol iz vse Slovenije.