Kreativnost okoljsko osveščenih dijakov: stare kravate za rock in EKOsveče za praznične dni

Kranj, 12. decembra 2016 – Okoljska odgovornost na slovenskih srednjih šolah, ki sodelujejo v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje, narašča. To kaže Anketa o okoljskih aktivnostih šol, ki v letošnjem šolskem letu sodelujejo v projektu. Glas letošnje kampanje Boštjan Gorenc – Pižama pa mlade nagovarja, naj se potrudijo izprazniti hladilnik, preden se odpravijo po »frišno fasungo«.

Zahvaljujoč ambicioznim dijakom in mentorjem pri izvajanju okoljskih aktivnosti večina šol (89 %) ocenjuje, da je njihova okoljska odgovornost na visoki ravni. Šole, ki letos sodelujejo v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje so aktivne na raznolikih področjih zmanjševanja ogljičnega odtisa. Največ pozornosti namenjajo aktivnostim, s katerimi spodbujajo odgovorno ravnanje z odpadki ter skrbijo za urejeno in čisto okolico. Priložnosti za večjo angažiranost šol so še pri spodbujanju odgovornega odnosa do hrane in manjše porabe energije. 

V letošnjem šolskem letu šole skupaj načrtujejo več kot 110 zbiralnih akcij. Največ šol  se odloča za zbiranje zamaškov (88 %) in baterij (84 %). Temu sledijo zbiralne akcije papirja (68 % šol), dobra polovica šol (56 %) pa zbira električno in elektronsko opremo. Dijaki iz zbranih, odpadnih in naravnih materialov izdelujejo različne izdelke ali jih na kreativne načine ponovno uporabijo. »Zbrali smo stare kravate, ki jih je pevski zbor naše šole MePZ MISMOIMI uporabil za nastop v sklopu koncerta skupine HELP! A Beatles Tribute. Poleg tega smo z učenci Druge OŠ Slovenj Gradec izvedli delavnico sveč z novoletnimi motivi. Gre za tako imenovane RESvečke, saj so nastale iz odpadnega jedilnega olja,« pojasnjuje Zuhra Horvat, mentorica na Gimnaziji Slovenj Gradec.

Boštjan Gorenc – Pižama, ki letos spodbuja dijake k zmanjševanju ogljičnega odtisa, ocenjuje, da se mladi vse bolj zavedajo pomena ohranjanja okolja in da so rezultati raziskave zelo vzpodbudni: »Glede na problematiko zavržene hrane bi morali odgovoren odnos do nje bolj ponotranjiti prav vsi. S tega vidika malce skrbi dejstvo, da najmanj šol letos načrtuje aktivnosti na tem področju. Seveda pa lahko začne vsak pri sebi: odslej se potrudite izprazniti hladilnik, preden se odpravite po »frišno fasungo«.

Prenos slike v višji resoluciji

Še nekaj izsledkov analize načrtovanih okoljskih aktivnosti šol v letošnjem šolskem letu: 


•    Večina šol (93 %) že ima nameščene koše za ločevanje odpadkov. Šole letos izvajajo ankete in praktične preizkuse, s katerimi lahko dijaki in šolsko osebje svoje znanje o pravilnem ločevanju odpadkov preizkusijo tudi v praksi. Konkretno pa šole kot aktivnosti za preprečevanja nastajanja odpadkov na šoli navajajo zmanjševanje porabe papirnatih brisač, spodbujanje uporabe skodelic  namesto plastičnih kozarcev ter večjo uporabo e-gradiv namesto papirja.
 

•    Dobra polovica šol (59 %) v letošnjem šolskem letu načrtuje dogodek, podoben sejmu rabljenih stvari. Obiskovalcem ponujajo rabljena oblačila, elektronske naprave, knjige in šolske potrebščine, igrače in družabne igre. Dijaki iz odpadnih in naravnih materialov izdelujejo različne izdelke, denimo novoletne, pustne in druge okraske ter voščilnice, pa tudi vrečke za večkratno uporabo in sveče iz odpadnega olja.

•    Dve tretjini sodelujočih šol (63 %) spodbujata trajnostno mobilnost. Dijaki in šolsko osebje težijo k uporabi skupnih prevozov ali javnih prevoznih sredstev, kot sta vlak in avtobus, pri premagovanju kratkih razdalj pa se na pot podajo peš ali s kolesom. V ta namen šole nameščajo nova parkirna mesta za kolesa oziroma urejajo kolesarnice, nekateri dijaki pa letos stara, neuporabna kolesa obnavljajo za ponovno uporabo.

•    Osveščanje o trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri prav tako ostaja visoko na agendi letošnjih šol, saj kar 89 % šol letos izvaja aktivnosti na tem področju. Dijaki računajo vodni odtis ter izvajajo kemijsko, fizikalno in mikrobiološko analizo vzorcev vode. Nekatere čaka celo miselni izziv: ali in kako je mogoče preživeti dan z 10 litri vode.

•    Dve tretjini šol (63 %) spodbujata zmanjševanje porabe energije. Dijaki izvajajo meritve osvetljenosti in glede na rezultate prižigajo in ugašajo luči. Hkrati po uporabi izklapljajo elektronske table in naprave. Šole si prizadevajo zamenjati računalnike in druge naprave z energetsko varčnejšimi različicami. Dijaki so pozorni tudi na pravilno prezračevanje in s tem uravnavanje temperature v šolskih prostorih.,

•    Z izvedbo aktivnost šole ob koncu šolskega leta pričakujejo zvišanje lastne okoljske odgovornosti. Dve tretjini šol pričakujeta, da bo ta zadovoljiva (67 %), tretjina (30 %) pa ocenjuje, da bo zelo zadovoljiva. V povprečju se bo torej ocena okoljske odgovornosti šol na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nezadovoljivo raven, 5 pa zelo zadovoljivo raven, povišala iz 3,96 na začetku leta na 4,26 ob koncu šolskega leta.
 

*Anketa o okoljskih aktivnostih dijakov v šolskem letu 2016/2017 je bila s pomočjo spletnega vprašalnika izvedena v okviru okoljevarstvenega projekta Pozor(!)ni za okolje (november 2016; N=27). Analizo je pripravila ekipa kampanje Pozor(!)ni za okolje pod okriljem nosilke projekta, družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.