Več glav več ve … iskren namen pa jih vodi do cilja

Navada je železna srajca, pravijo. Pomislite, ste že kdaj skušali odpraviti kakšno razvado, s katero se neradi pohvalite? Se morda odpovedati kajenju, čokoladi … ? Ali pa, še huje, ste si kdaj zadali cilj začeti s kakšno bolj zaželeno oz. zdravo navado, kar zna biti – roko na srce – pravi napor?

S podobno izkušnjo smo se soočili ob začetku kampanje Pozor(!)ni za okolje, s katero smo pred leti vrle kranjske mladeniče in mladenke želeli naučiti, da je razvrščanje odpadkov po koših za ločeno zbiranje odpadkov mnogo bolj zabavno kot brezumno odmetavanje vseh mogočih odpadkov v en samcat koš. Naloga, ki se je sprva bolj kot uspešnica zdela kot misija nemogoče, je v štirih letih pokazala spodbudne rezultate in nas opomnila, da še kako drži, da na mladih svet stoji.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, katere namen je spodbuditi mlade k bolj zelenemu ravnanju z okoljem, je v štirih letih iz lokalne iniciative, ki je kranjske dijake učila ločevati odpadke, prerasla v vseslovenski projekt, ki dijake širom Slovenije vključuje v pestre aktivnosti povezane z okoljevarstvom. Uspeh, kakršnega organizatorji še sami nismo pričakovali, pripisujemo ustreznemu načrtovanju kampanje, odličnemu sodelovanju vseh partnerjev in pa, morda najpomembnejšemu – iskrenemu namenu vseh vključenih organizacij. Tri enostavne, vendar nepogrešljive sestavine.

Načrtovanje – kjer se rodijo ideje

Nasveti, navodila, smernice, prepovedi … Vsakodnevno smo s strani vseh mogočih medijev bombardirani s sporočili neštetih kampanj, ki jih javnosti pogosto sploh ne potrebujejo in izzvenijo v prazno. Ali je kampanja sploh potrebna? Ali jo naša ciljna skupina sploh potrebuje ali bi bila ta le sama sebi namen? V času snovanja kampanje Pozor(!)ni za okolje se je v lokalnem okolju podjetja ravno uvajal koncept ločenega zbiranja odpadkov, pri čemer pa smo se z dobro prakso ločevanja odpadkov že lahko pohvalili v podjetju. Našli smo torej priložnost, da svoje znanje delimo z lokalno skupnostjo in se tako slednji predstavimo kot kredibilen partner, ki obenem še skrbi za okolje.

Ciljne skupine ne zasipamo z informacijami, temveč jo vključujemo: odgovoren si tudi ti!

Srednješolce, ciljno skupino kampanje Pozor(!)ni za okolje, »odlikujejo« že izoblikovana stališča in mnenja, zaradi česar so pogosto strah in trepet ozaveščevalnih kampanj. Enostavneje: pogosto jih le stežka prepričamo, da so tudi drugačna stališča vredna upoštevanja. Sami smo ta izziv premostili z nadgrajevanjem osveščanja in obveščanja ter dijake neposredno vključili v iskanje novih načinov varovanja okolja. Kaj boš danes naredil za okolje? Kako boš prispeval k cilju zmanjševanja porabe električne energije na tvoji šoli? Zapiši to v EKOnačrtu! Kako dobri ste ti in tvoji sošolci v ločevanju odpadkov? Obisk EKOmisije je blizu! Odgovornost tako ne ostane le na profesorjih in starših; dijaki so vključeni v aktivnosti in morajo prevzeti svoj del odgovornosti varovanja okolja. Tekmovanja so zgolj dodatna spodbuda: trud dijakov in njihova zavzetost lahko šolo popeljeta do nagrade.

Vključevanje partnerjev in njihova angažiranost sta temelj delovanja

Več glav več ve. To se je zagotovo pokazalo tudi v naši kampanji, ki temelji na partnerstvu štiriinštiridesetih institucij s področij šolstva, lokalne uprave, ravnanja z odpadki in zdravstva, skupna točka, ki povezuje vse, pa je skrb za okolje. Enakovredna vključenost partnerjev ustvarja prostor za diskusijo, kjer se porodijo mnoge ideje, kako kampanjo izboljšati, kaj storiti za še večjo vključenost dijakov in podobno. Partnerji v kampanji sodelujejo prostovoljno in skozi različne aktivnosti širijo svoje strokovno znanje med vse sodelujoče. Redne delavnice, na katerih izmenjujemo izkušnje in mnenja, nas vseskozi povezujejo in ustvarjajo močne vezi ter sinergijo, kar je le še dodatna prednost tovrstnega načina vodenja kampanje.

Ne smem pozabiti še na najpomembnejši drobec, ki nam povrne zaupanje v naš svet: iskren namen. Seveda želimo z večino kampanj in nenazadnje tudi z večino naših dejanj pridobiti neko korist, pa naj bo to iskrica občudovanja v očeh naših najmlajših ali pa ugled podjetja v lokalni skupnosti – dokler bomo to počeli z mislijo na skupno dobro, lahko dosežemo vse.

Kakšen pa je vaš pogled na odgovornost in aktiviranje mladih pri naravovarstvenih projektih?

Anja Komatar, specialistka komunikacij v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, vodja kampanje Pozor(!)ni za okolje, za SKOJ blog