Tekmovanje

Potek aktivnosti

Netekmovalni del kampanje temelji na proaktivnosti šol

 

  • V kampanji Pozor(!)ni za okolje sodelujoče šole pripravijo načrt in izvajajo aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa na šoli v obsegu lastnih zmožnosti.
  • Najprej šole izpolnijo spletni vprašalnik in pripravijo strukturiran načrt aktivnosti oz. EKOnačrt. S tem opredelijo aktivnosti, ki jih izvajajo tekom leta.
  • Skozi šolsko leto šole urejajo EKOkotiček, kjer predstavijo utrinke izvedenih okoljskih aktivnosti šole.
  • Ob koncu kampanje šole opise medletnih aktivnosti prispevajo za poglavje v EKOučbeniku.
  • Aktivnosti v v okviru netekmovalnega dela kampanje se ne ocenjujejo.

V okviru tekmovalnega dela dijaki svoje okoljsko znanje pretvorijo v konkretne rešitve
 

  • V začetku šolskega leta vsaka šola izbere poljuben EKOizziv, za katerega mora tekom leta poiskati konkretne rešitve. Izbira lahko med izzivi, ki jih pripravijo partnerji kampanje, in izzivi, ki jih prepozna v svojem lokalnem okolju.
  • Na informativnih dneh, ki bodo na srednjih šolah potekali februarja 2017, vsaka šola predstavi svoj EKOizziv in svoje rešitve na tako imenovani EKObum predstavitvi.
  • O EKOizzivu nato šole posnamejo enominutni EKOfilm, kjer je predstavljena zamišljena rešitev, in spodbujajo glasovanje za svoj prispevek. Film je tudi letos edini ocenjevani del kampanje.
  • Filme bo po vnaprej določenih kriterijih ocenila EKOmisija v sestavi partnerskih organizacij in predstavnikov pobudnika kampanje Goodyear Dunlop Sava Tires. Z "všečkanjem" jih bodo ocenili tudi obiskovalci spletne strani.